Một số quy định mới về work permit cho người nước ngoài tại Việt Nam

25/02/2021 Tuấn Phát

Thời gian qua, việc thực hiện đường lối, chính sách mở cửa, tăng cường quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, nhiều văn bản quản lý Nhà nước về người nước ngoài đã được ban hành. Trong đó, có văn bản quy định thủ tục lao động của người nước ngoài đơn giản, dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, khảo sát thị trường, lao động … Bên cạnh lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc hợp pháp, cũng có không ít người nước ngoài sang Việt Nam lao động trái phép, vi phạm pháp luật Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có khoảng 30% người nước ngoài làm việc thực tế tại Việt Nam chưa được làm work permit giấy phép lao động. Đó có thể là người nước ngoài nhập cư trái phép hoặc người nước ngoài vào Việt Nam với “vỏ bọc” du lịch, học tập, thăm thân nhưng thực tế đang làm việc tại Việt Nam.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động nước ngoài vào Việt Nam, trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Bộ Lao động, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, và việc cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hàng loạt các văn bản dưới luật khác. Trong đó về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam, ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và có nhiều nội dung mới nổi bật liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, thể hiện ở các điểm sau:

Đầu tiên,về việc cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp:

Trước đây, theo Nghị định 102/2013 / NĐ-CP, người lao động nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì pháp luật vẫn yêu cầu họ phải cung cấp cả Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam và Phiếu lý lịch tư pháp. Được cấp ở nước ngoài với điều kiện chính thức là hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng. Việc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở nước ngoài đối với người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam là không cần thiết, gây nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà khi xin cấp giấy phép lao động. Vì vậy, theo quy định mới hiện hành, đối với người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp, quy định này đơn giản hơn nhiều so với quy định trước.

Thứ hai,về thời hạn của giấy phép lao động

Trước đây, thời hạn cấp giấy phép lao động theo Nghị định 102/2013 / NĐ-CP là 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, quy định mới ban hành đã rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép lao động xuống còn 7 ngày làm việc. Quy định này là một bước tiến trong cải cách hành chính khi đã phần nào đẩy nhanh thủ tục hành chính, theo kịp nhịp sống và yêu cầu xã hội.

Thứ ba,xác định rõ khái niệm chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật …

Ngoài các khái niệm vị trí việc làm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP đã bổ sung thêm khái niệm vị trí việc làm khác mà người lao động nước ngoài đảm nhận như công nhân. kỹ thuật viên, chuyên gia, tình nguyện viên là nhân viên …

Theo đó, trường hợp người lao động nước ngoài được coi là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan. , cơ quan; Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc người lao động nước ngoài được coi là chuyên gia khi đáp ứng một trong hai điều kiện: Có văn bản xác nhận. là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; có bằng cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm mà người lao động nước ngoài dự kiến ​​làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước đây, theo Nghị định 102/2013 / NĐ-CP, chuyên gia nước ngoài yêu cầu số năm kinh nghiệm tối thiểu bằng 0.5 năm.

Thứ tư,quy định các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động

Trước đó, Nghị định 102/2013 / NĐ-CP chưa điều chỉnh một số đối tượng được xét không phải xin giấy phép lao động khi nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể: Tình nguyện viên, thực tập sinh không thuộc diện thực hiện điều ước quốc tế. mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn, dự họp, kiểm toán nội bộ, làm việc độc lập hoặc khảo sát; thương nhân mua hàng hóa ngắn ngày.

Hiện nay, Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP đã bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài làm chuyên gia, quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày / năm. không cần phải xin giấy phép lao động. Ngoài ra, người lao động nước ngoài là giáo viên, nghiên cứu sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Việt Nam; học sinh, sinh viên học tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam; Cá nhân có hộ chiếu công vụ vào Việt Nam làm việc cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội cũng được miễn giấy phép lao động.

Đối với các trường hợp không phải xin giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP thì người nước ngoài vẫn phải có giấy xác nhận không phải xin cấp giấy phép. người lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo trước ít nhất 7 ngày làm việc (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11) 2016 / NĐ-CP). Thời hạn xác nhận không phải là giấy phép lao động không quá 2 năm và theo một số trường hợp cụ thể.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, đã xuất hiện một số người nước ngoài dựa trên quy định: Người nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp thì đương nhiên vào làm việc tại doanh nghiệp đó mà không phải xin giấy phép lao động. Bởi theo Luật Doanh nghiệp tại Khoản 18 Điều 4, người quản lý bao gồm người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch HĐND TP. Thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch của công ty theo quy với điều lệ của công ty. Bên cạnh đó, quy định không đưa ra giới hạn vốn góp, nghĩa là chỉ cần góp 1 đồng là được. Vì vậy, thiết nghĩ cơ quan quản lý cần nghiên cứu đưa các đối tượng này vào phạm vi điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ năm,Quy định chi tiết hơn về hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Điều 10, Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phải có lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là tội phạm hoặc bị truy tố. mức trách nhiệm hình sự nước ngoài. Trường hợp người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Các tài liệu này được cấp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành đến ngày nộp hồ sơ.

Còn tại Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết giấy chứng nhận sức khỏe phải có thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, còn hiệu lực tại thời điểm đó. Xin giấy phép lao …