Chính sách bảo mật

13/05/2021 Biên Tập

Chính sách bảo mật thông tin của Thai Lion Air

Chính sách bảo mật này mô tả cách Thai Lion Air thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và đảm bảo rằng thông tin này được bảo vệ an toàn.

1. Thu thập thông tin

Thai Lion Air thu thập thông tin cá nhân của Quý khách khi Quý khách đặt vé máy bay trực tuyến, liên hệ với chúng tôi qua các kênh dịch vụ khách hàng hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi.

2. Phạm vi thông tin thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ và tên đầy đủ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ nhà
 • Thông tin hộ chiếu (nếu cần thiết)
 • Thông tin thanh toán (nếu Quý khách sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán)
 • Lịch sử đặt vé và thông tin chuyến bay

3. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau:

 • Xử lý đơn đặt hàng vé máy bay
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng
 • Gửi thông tin liên quan đến chuyến bay của Quý khách
 • Thực hiện các chương trình khuyến mãi và ưu đãi
 • Phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba được ủy quyền như:

 • Các hãng hàng không đối tác
 • Các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyến bay (như xử lý thanh toán, hỗ trợ khách hàng)
 • Các cơ quan chính phủ (nếu được yêu cầu)

Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba khác.

5. Bảo mật thông tin

Thai Lion Air sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy.

6. Cập nhật thông tin

Quý khách có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh dịch vụ khách hàng.

7. Thay đổi chính sách

Thai Lion Air có thể sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào thông qua website hoặc các kênh liên lạc khác.

Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên xem xét lại chính sách bảo mật này để cập nhật thông tin mới nhất.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh dịch vụ khách hàng.